Kontaktirajte nas

03 713 30 30
info@rs-biro.si
Ul. Heroja Staneta 9, 3310 Žalec

Odpiralni čas

Vsak dan med 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00.
Ob petkih med 08.00 - 12.00

NOVICE

-NOVICE

Javni razpis za garancije bančnim kreditom v okviru regijske garancijske sheme v Savinjski regiji

Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, vabi vse vlagatelje, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa oddajo vlogo za pridobitev garancije za bančne kredite. Predmet razpisa so garancije regijske garancijske sheme v Savinjski regiji za bančne kredite, [...]

Obvezne sestavine računa

Izdajanje računa urejajo: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), Slovenski računovodski standardi (SRS), Zakon o davčnem postopku (ZDav-P) in Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV). ZGD predvsem napotuje na SRS in konkretno SRS 21 ureja področje knjigovodskih listin, kamor sodijo tudi izdani računi. Definira vidik odgovornosti, pristojnosti in verodostojnosti; kdo, kdaj, na podlagi česa [...]

Obdavčitev normirancev ostaja enaka

Vlada je v četrtek, 28.09.2017 sprejela paket davčnih sprememb, ki vključuje predloge novel štirih zakonov, njihova uveljavitev pa je predvidena 1. januarja 2018. Zakoni prinašajo izboljšave za osebe z nizkimi dohodki, napotene delavce in uporabnike vezanih knjig računov, obdavčitev normirancev pa ostaja enaka. Zaslužki normiranih s.p.-jev NE BODO obdavčeni z dohodnino, temveč tako kot [...]

Poročanje o štipendijah

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o podeljenih štipendijah. Za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 morajo oddati podatke do 31. 12. 2017. Kdo mora poročati? Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, med drugim torej: delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije, samostojni podjetniki, javni [...]