Zavod za zaposlovanje je v sredo, 9.8.2017 objavil novo javno povabilo Priložnost za zaposlovanje v nevladnih organizacijah, ki omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse Slovenije. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 4. 2018.

Ponudbo na javno povabilo lahko oddajo delodajalci iz vse Slovenije. Lahko so pravne ali fizične osebe, vendar morajo poslovati v sektorju nepridobitnih institucij (S.15 po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev – SKIS) in biti vsaj eno leto vpisani v Poslovni register Slovenije kot društvo, ustanova, zavod, zadruga, zbornica, mladinski svet ali kot humanitarna organizacija ter izpolnjevati še vse druge pogoje za prijavo.

Na javnem povabilu lahko pridobijo subvencijo v višini:

  • 250 EUR za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je bila pred tem brezposelna od 6 do 12 mesecev ali
  • 250 EURza zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je bila pred tem brezposelna več kot 12 mesecev.

Obdobje subvencionirane zaposlitve traja neprekinjeno najmanj 15 mesecev  in vključuje trimesečno poskusno delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas. Pri zaposlitvi invalida za krajši delovni čas se izplača sorazmerno nižja subvencija.

Več o samih pogojih zaposlitve si lahko preberete na naslednji povezavi:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/priloznost-zame-nvo

 

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje