Zavod za zaposlovanje RS je 03.08.2017 objavil javno povabilo, ki vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in so jih napotili k vam. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR, delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Javno povabilo bo odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.07.2019.

V zaposlitev se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova postali dejavni na trgu dela (trenutno se ti programi še ne izvajajo).

Več o samih pogojih zaposlitve si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me