Pravilni in pravočasno zagotovljeni kvalitetni podatki in informacije so najpomembnejši, da je slika nekega podjetja/podjetnika dejansko najbolj pregledna. Za pravočasno zaznavanje anomalij, odstopanj ali drugih sprememb v svojem finančnem položaju, izjemno pripomorejo načrti, kalkulacije in analiza. Ker se zavedamo, da je finančno svetovanje pri poslovnih odločitvah v povezavi z računovodstvom in davki vsekakor najpomembnejši del, vam zagotavljamo podporo z naslednjimi storitvami:

  • pregled in diagnoza obstoječega stanja
  • izdelava kratkoročnega in dolgoročnega finančnega načrta,
  • priprava denarnega toka
  • finančna analiza podjetja,
  • investicije in njihovo financiranje,
  • sodelovanje z bankami,
  • elektronske izvršbe,
  • prijave v stečajno maso.