Od januarja 2016 so v uporabi davčne blagajne. Gre za sistem, preko katerega zavezanci vse izdane račune, plačane z gotovino, potrdijo pri Finančni upravi Republike Slovenije (FURS). Blagajne zavezancev so namreč preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom FURS. Na tak način potrjevanja izdanih računov pa niso bili  zavezani vsi; do 31. decembra letos namreč še poteka t. i. prehodno obdobje, v katerem se lahko zavezanec prosto odloči o tem, ali bo za izdajo računov uporabljal elektronsko napravo za izdajo računov z vzpostavljeno elektronsko povezavo s FURS ali pa vezano knjigo računov.

Predlog spremembe Novele zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPRD) predvideva naslednje spremembe, in sicer:

  • odprava časovne omejitve uporabe vezane knjige računov (VKR). Veljavni zakon omogoča uporabo vezane knjige računov le do konca leta, to je do 31.12.2017. Z novelo zakona bo uporaba VKR časovno neomejena;
  • podaljšuje rok za sporočanje podatkov davčnemu organu. Skladno z veljavno zakonodajo je potrebno vsak račun, izdan preko VKR, potrditi v roku deset dni po izdaji. Z novelo zakona se čas za sporočanje podatkov podaljša in sicer bodo zavezanci, ki uporabljajo VKR, davčnemu organu dolžni poslati podatke o izdanih računih do desetega v mesecu za pretekli mesec;
  • podaljšuje rok za preverbo potrjenih računov. Zaradi podaljšanja roka za sporočanje podatkov o izdanih računih, se posledično podaljšuje tudi rok za preverjanje, ali je bil posamezen račun potrjen pri davčnem organu s 30 na 60 dni po dnevu izdaje.